Autoři fotografií

Fotografie použité na webu jsou z dílen pp. Bohumila „Boba“ Pacholíka, Mgr. Jiřího Víška, Rudolfa Duba, dále z archivu Židovské obce v Brně, soukromých sbírek, SOKA v Prostějově.