Leo Rosten – p. Kaplan (má třídu rád) + Jidiš pro radost

Poděkování patí DHO, principálce, pí. H. Lužné a všem hercům, …