Entries by Dalibor

Sledujte nás na Facebooku

Vážení, chaverim, Sledujte též F/B, i když nás, žel B-hu či naštěstí, nesponzoruje, https://www.facebook.com/search/top?q=chayim%205782%2F2022. Tam budu dávat paralelně všechny informace a operativní změny!  

Autoři fotografií

Fotografie použité na webu jsou z dílen pp. Bohumila „Boba“ Pacholíka, Mgr. Jiřího Víška, Rudolfa Duba, dále z archivu Židovské obce v Brně, soukromých sbírek, SOKA v Prostějově.

Upoutávka na ČRo dnes okolo 15:45

„… Dobrý den, shalom alejchem, pořídili jsme upoutávku na Chayim 5782/2022 v ČRo v Olomouci, která bude právě na ČRo v Olomouci vysílána dnes okolo 15:45 a potom dále během dne. …“

4 dny pro Hanácký Jeruzalém

Sportovní klub Maccabi Olomouc ((4) Maccabi Olomouc | Facebook) ve spolupráci se Statutárním městem Prostějov (www.prostejov.eu), zastoupené Ing. Miladou Sokolovou, náměstkyní primátora, a jím zřizovanými organizacemi: Městské divadlo v Prostějově, KINO METRO 70 Prostějov, DUHA Kulturní klub u hradeb,  Městská knihovna Prostějov,  Národní dům Prostějov, dále s Muzeum a galerie v Prostějově, Hanácký Jeruzalém, Československá církev […]